Σε διαγωνισμό προχωρά ο ΔΕΣΦΑ για την προμήθεια σωλήνων από χάλυβα για τη σύνδεση του εργοστασίου της ELVAL στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, το έργο έχει προϋπολογισμό 450.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ενώ αφορά τη βιομηχανία της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες, όπως διευκρινίζεται.