Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ υπαριθμ. Ε-59/2024, κατά παρέκκλιση των εφαρμοστέων, από την εμπορική λειτουργία του Σημείου ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη, διατάξεων (Απόφαση Ε-35 του Κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής) και δεδομένου ότι η επαναεριοποιημένη Ποσότητα ΥΦΑ που παραδίδεται στο Σημείο Εισόδου Αμφιτρίτη για τους σκοπούς δοκιμών καλής λειτουργίας του FSRU, θα εγχυθεί στο ΕΣΜΦΑ με ανομοιόμορφο ωριαίο ρυθμό (εντός Ημέρας), επιτρέπεται στον ΔΕΣΦΑ να περιορίζει την Ημερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδίδεται φυσικά στα Σημεία Εισόδου Σιδηροκάστρου και Νέας Μεσημβρίας, σε περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας δεν είναι δυνατή η παραλαβή (από το ΕΣΜΦΑ) των ιδιαίτερα υψηλών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που παραδίδονται σε ωριαία βάση στα βόρεια Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, ανακοινώνοντας Ημέρα Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου. Ο ΔΕΣΦΑ θα προβεί σε κατ αναλογία περιορισμό των ποσοτήτων φυσικού αερίου που αντιστοιχούν σε κάθε Χρήστη.
Οι ημερομηνίες του τελικού προγράμματος δοκιμών καλής λειτουργίας εντός των οποίων ενδέχεται να πραγματοποιηθούν Περιορισμοί Διακίνησης Φυσικού Αερίου, εκκινούν την 17η  Μαΐου 2024.