Ολοκληρώθηκε την Κυριακή (22/11), η πρώτη φάση της δημοπρασίας ΥΦΑ για την κράτηση τυποποιημένων χρονοθυρίδων ΥΦΑ κατά το Έτος 2021.
35 χρονοθυρίδες από τις συνολικά 46 που διατέθηκαν κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας κατανεμήθηκαν σε επτά εταιρείες, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα.