Σε υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 1399/2020 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο ΔΕΣΦΑ θα διεξάγει την 2η ετήσια δημοπρασία προϊόντων τριμηνιαίας δυναμικότητας που αφορούν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο (Q2, Q3, Q4) του Έτους 2020/2021:
  1. την Δευτέρα 11.2020 στην οποία θα προσφερθεί Ανταγωνιστική Αδιάλειπτη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στα Σημεία Διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία» και «Κήποι».
  2. την Δευτέρα 09.11.2020 στην οποία θα προσφερθεί Συσχετισμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης στο Σημείο Διασύνδεσης «Νέα Μεσημβρία».
Οι ανωτέρω δημοπρασίες θα διεξαχθούν στο υπόβαθρο Prisma σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο [17] του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρ. 2017/459 (CAM). Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της Prisma.