"

Παράταση έλαβε από τον ΔΕΣΦΑ η προθεσμία υποβολής προσφορών, για την προμήθεια υλικών και κατασκευή για την σύνδεση με την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) της Αλεξανδρούπολης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνουμε ότι δίδεται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών στον εν θέματι διαγωνισμό. Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 12:00. Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 12:30 μ.μ. Οι λοιποί όροι της προκήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι».