Σε συνέχεια δημοσιευμάτων όπου γίνεται λόγος για εμπλοκή στην πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas, αρμόδια στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και των ΕΛΠΕ σχολίασαν:
«Η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι μια σύνθετη συναλλαγή που τελεί υπό την αίρεση διαφόρων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση αγοραπωλησίας που έχει υπογραφεί», αναφέρουν αρμόδια στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και των ΕΛΠΕ.
Σημειώνουν επίσης ότι, συγκεκριμένος αγοραστής, ο οποίος είναι η Italgas έχει μεγάλη εμπειρία στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, «αντιλαμβανόμαστε ότι η πιστοποίηση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών από την ΡΑΕ, εν όψει της πώλησης στην Italgas, θα ολοκληρωθεί σύντομα».
Η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί όπως σημειώνουν και την τελευταία αναβλητική αίρεση σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση, οπότε αναμένουμε την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο επόμενο χρονικό διάστημα.