«Η νέα δομή του ΕΛΑΠΕ, αλλά και η επιδείνωση του προβλήματος της  υπο-στελέχωσης του ΔΑΠΕΕΠ, μας υποχρεώνουν να δημοσιεύσουμε με καθυστέρηση το μηνιαίο Δελτίο ΕΛΑΠΕ για τον Ιούνιο 2022», τονίζει σε δήλωσή του ο κ. Γιάννης Γιαρέντης, Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης. Όπως σημειώνει, στην έκδοση του Ιουνίου αποτυπώνεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός στους νέους υπολογαριασμούς με την διάκριση των νέων έργων από τα παλαιότερα, τα προ την 1.1.2021, καθώς και τον υπολογαριασμό των Συστημάτων Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Ειδικός Λογαριασμός εξακολουθεί να είναι πλεονασματικός για τον Ιούνιο 2022 με τρέχον υπόλοιπο για τα υφιστάμενα έργα στα 145 εκατ. €, και για τα έργα από το 2021 και μετά στα 49 εκατ. €. Κατά το κλείσιμο του έτους εκτιμάται ότι θα έχει πλεονασματικό σωρευτικό υπόλοιπο περί τα 40 εκ €.
Τον Ιούνιο συνδέθηκαν 121 νέα MW με την εγκατεστημένη ισχύ να ξεπερνάει τα 9 GW και οι ενεργές συμβάσεις ανήλθαν στις 17.740. Το σύνολο της κατανάλωσης που καλύφθηκε από Ανανεώσιμη παραγωγή για τον Ιούνιο ανήλθε σε 1,57 TWh. Τα έργα πριν το 2021 είχαν καθαρή αξία 117,5 εκατ. €, ενώ τα νέα έργα μετά το 2021 43,08 εκατ. €.
Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τον Ιούνιο ήταν στα 240,33 €/MWh, προ της εφαρμογής του Προσωρινού μηχανισμού. Τα δικαιώματα ρύπων είχαν μέση τιμή δημοπρασιών στα 83,19 €/tn και τα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών έφθασαν τα 112,6 εκ. €.
Όπως καταλήγει στη δήλωσή του, ο κ. Γιαρέντης, «ο ΕΛΑΠΕ έχει συνεισφέρει συνολικά στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης 1.100 εκ. € προτού ξεκινήσει ο Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς.
Ο ΔΑΠΕΕΠ παρακολουθεί κάθε στιγμή την αγορά, το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και κάθε συνιστώσα του Λογαριασμού και βρίσκεται σε επιφυλακή όσον αφορά την υγιή πορεία του ΕΛΑΠΕ».