Σε χθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ δίνει διευκρινίσεις σεορισμένα ζητήματα που, όπως επισημαίνει, έχουν δημιουργηθεί από ορισμένες πλευρές της τοπικής κοινωνίας του Αποκορώνου της Κρήτης για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που τοποθετήθηκαν στο υποσταθμό των Βρυσών.
Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρονται τα κάτωθι:
  1. Πρόταση της προς τη ΡΑΕ, γραπτώς, ήταν ότι και για φέτος αλλά και για του χρόνου η λύση του προβλήματος επάρκειας της Κρήτης, μέχρι την κατασκευή των καλωδιακών συνδέσεων, είναι η τοποθέτηση αεροστροβίλων για τους οποίους μάλιστα δήλωσε ετοιμότητα να τους προμηθευτεί ή να τους ενοικιάσει. Η ΡΑΕ απέρριψε την πρόταση της ΔΕΗ και αποφάσισε τη λύση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.
  2. Η τοποθέτηση των εν λόγω ζευγών στο συγκεκριμένο σταθμό όπως και στον Αθερινόλακκο έγινε κατόπιν υποδείξεων του αρμόδιου Διαχειριστή με το σκεπτικό της δυνατότητας που υπάρχει τόσο από τεχνικής πλευράς (ύπαρξη διαθέσιμων πυλών) και δεύτερον, χώρου αλλά και ελαχιστοποίησης των οχλήσεων προς περιοίκους.
  3. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ καταβάλλει κάθε προσπάθεια συμμορφούμενη προς τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών ανεξάρτητα αν υιοθετούν τις προτάσεις της ή όχι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή λύση για το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης.