Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου περί “συμφωνίας” της ΔΕΗ με την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για τον υδροηλεκτρικό σταθμό Cebren, η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι:
  1. Έχει υποβάλει, ως μέρος κοινοπρακτικού σχήματος με την Archirodon Group N.V (Archirodon), προσφορά στον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την κατασκευή και εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού έργου Cebren ισχύος 333MW καθώς και την εκμετάλλευση του εν λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού Tikves ισχύος 116 MW, στον ποταμό Crna της γειτονικής χώρας.
  2. Στην παρούσα φάση, το κοινοπρακτικό σχήμα ΔΕΗ – Archirodon βρίσκεται σε επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της υποβληθείσας προσφοράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Αναθέτουσα Αρχή για την οριστική ανάθεση του έργου. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.