Η Rețele Electrice Muntenia (μέλος του Ομίλου ΔΕΗ, πρώην E-Distribuție Muntenia), η οποία είναι μία εκ των διαχειριστών του δικτύου ενέργειας της Ρουμανίας, προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του μεγαλύτερου κεντρικού υποσταθμού της χώρας, του Βόρειου Ηλεκτρικού Σταθμού στο Βουκουρέστι.
Ο σταθμός διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 70.000 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων της ρουμανικής κυβέρνησης και αρκετών νοσοκομείων. Η επένδυση για τη συγκεκριμένη αναβάθμιση ήταν ύψους 70 εκατ. λέι (περίπου €14 εκατ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο ήταν ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό, καθώς η πλήρης αναδιαμόρφωση του κτιρίου και η αντικατάσταση όλου του ενεργειακού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε χωρίς να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. Έχει στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των δικτύων της Rețele Electrice Muntenia, την εξασφάλιση ανθεκτικότητας και ευελιξίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους αλλά και τη μετάβασή τους σε μια πράσινη εποχή, με βιωσιμότητα προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του πλανήτη.

Ο Mihai Pește, Γενικός Διευθυντής της Rețele Electrice, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Συνεχίζουμε τη διαδικασία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των δικτύων για να διασφαλίσουμε την αναγκαία ανθεκτικότητα, ευελιξία και ψηφιοποίηση, ώστε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στον εξηλεκτρισμό και την απανθρακοποίηση στην κατανάλωση ενέργειας, για το συμφέρον της κοινωνίας. Η αναβάθμιση του Βόρειου Ηλεκτρικού Σταθμού αποτέλεσε ένα μεγάλης κλίμακας έργο, που απαιτούσε όραμα και εξατομικευμένες τεχνικές και κατασκευαστικές λύσεις. Μια μεγάλη πρόκληση ήταν ότι οι εργασίες διεξήχθησαν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του κεντρικού υποσταθμού, κάτι που σημαίνει την ανακαίνιση του κτηρίου και την αντικατάσταση του ηλεκτροενεργειακού εξοπλισμού, ενώ διασφαλιζόταν παράλληλα ο ομαλός εφοδιασμός περίπου 73.000 καταναλωτών».