Στην προκήρυξη νέων διαγωνισμών για την κατασκευή ώριμων έργων προχωρά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Συγκεκριμένα, ο πρώτος διαγωνισμός που αναμένεται να προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα αφορά στην κατασκευή φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 65MW στη Δυτική Μακεδονία, ενώ παράλληλα η εταιρεία ωριμάζει φωτοβολταϊκά έργα προς κατασκευή με ισχύ που υπερβαίνει τα 2GW.
Ο Φ/Β Σταθμός που θα προχωρήσει άμεσα θα έχει συνολική ισχύ της τάξης 65 MWp και προβλέπεται να εγκατασταθεί στην απόθεση Βόρειου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
Η έκταση έχει συνολικό εμβαδό περίπου 1.050 στρεμμάτων και εντάσσεται στον «Πυρήνα» Ανάπτυξης Φ/Β Σταθμών της Ζώνης Απολιγνιτοποίησης. Στο Φ/Β Σταθμό αναμένεται να εγκατασταθούν Φ/Β πλαίσια με τεχνολογία διπλής όψεως (bifacial) για αυξημένη δυνατότητα παραγωγής, καθώς τα συγκεκριμένα πάνελ εκμεταλλεύονται και την ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην οπίσθια πλευρά τους.
Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο Σύστημα μέσω διασυνδετικών υπόγειων γραμμών Μ.Τ. 33kV, οι οποίες θα συνδέουν το Φ/Β Σταθμό με τον υπαίθριου τύπου Υποσταθμό 33/150kV, μέσω νέας πύλης Μετασχηματιστή.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει την είσοδό της στον χώρο των πλωτών ΦΒ και της αποθήκευσης, καθώς πρόσφατα κατέθεσε σχετικές αιτήσεις στη ΡΑΕ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθούν οι αναγκαίες  άδειες παραγωγής για το χαρτοφυλάκιο και να προχωρήσει από την εταιρεία η κατασκευή των έργων.

Γράφει ο Χάρης Φλουδόπουλος – Πηγή: capital.gr