Έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 31MW ολοκλήρωσε πρόσφατα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ανεβάζοντας την ισχύ του χαρτοφυλακίου των εν λειτουργία έργων της εταιρείας.
Σε ό,τι αφορά τα έργα που ολοκληρώθηκαν, το πρώτο αφορά μέρος του cluster ισχύος 230MW στη Δ. Μακεδονία ισχύος 15MW, ενώ μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη 15MW. Το σύνολο του συγκεκριμένου cluster έργων συνολικής ισχύος 230MW αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο του 2022.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν επίσης 3 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 16MW σε Κεφαλλονιά, Κρήτη και Λήμνο. Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι η μοναδική μέχρι σήμερα που έχει ολοκληρώσει έργα ανακαίνισης (repowering) παλαιών αιολικών πάρκων συνολική ισχύος 20MW.
Σύμφωνα με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες, το χαρτοφυλάκιο των εν λειτουργία έργων της εταιρείας, αναμένεται να φθάσει τα 250MW στους επόμενους μήνες. Ενδιάμεσος στόχος για την εταιρεία είναι τα 500MW στο τέλος του 2022, με απώτερο σκοπό την εγκατεστημένη ισχύ στα 1,5GW εντός τριετίας.