Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, από το οποίο άντλησε 500 εκατομμύρια ευρώ (από 350 εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος). Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,375% (έναντι 3,5-3,75 του αρχικού guidance).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση του στόχου (στα 500 εκατομμύρια) οφείλεται στο υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, που οδήγησε σε σημαντική υπερκαλυψη.
Ομόλογο με «ρήτρα αειφορίας»
Το βιβλίο προσφορών είχε ανοίξει το βράδυ της Δευτέρας και πρόκειται για το τρίτο ομόλογο με «ρήτρα αειφορίας» που εκδίδει η επιχείρηση. Στην εν λόγω έκδοση, ως ρήτρα αειφορίας έχει τεθεί η μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 57% έως τα τέλη του 2023, με έτος αναφοράς το 2019. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου, θα υπάρξει «πέναλτι» 50 μονάδες βάσης στο επιτόκιο. 
Στην εν λόγω έκδοση, ως ρήτρα αειφορίας έχει τεθεί η μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 57% έως τα τέλη του 2023, με έτος αναφοράς το 2019. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου, θα υπάρξει «πέναλτι» 50 μονάδες βάσης στο επιτόκιο. 
H Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενήργησαν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενήργησαν ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενήργησε ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). 

Πηγή: insider.gr