Ικανοποιητική κρίνεται η πρόταση της ΡΑΕ σύμφωνα τον ΔΕΔΔΗΕ για τροποποίηση των αδειών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με στόχο την προσθήκη αποθήκευσης ενέργειας.

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενέργησε η ΡΑΕ για το θέμα, ο ΔΕΔΔΗΕ ανέφερε ότι με αυτό τον τρόπο άλλωστε θα αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά, αν και θα χρειαστεί προσοχή στο σχεδιασμό της όλης προσπάθειας.

Θεσμικό πλαίσιο:

Η εκτίμηση του ΔΕΔΔΗΕ είναι ότι θα πρέπει να ορίζει τις αρχές διαχείρισης και τιμολόγησης των μονάδων αυτών, θέματα σχετικά με τους όρους σύνδεσης, τις συμβάσεις πώλησης, την παροχή εγγυήσεων στους παραγωγούς κτλ.
Με βάση τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η έκδοση νέων πρότυπων συμβάσεων ενώ παράλληλα σημαντική προσοχή πρέπει να δοθεί και στην κατηγοριοποίηση, καθώς πρόβλεψη για τέτοιες μονάδες δεν περιέχεται στον κώδικα ΜΔΝ.

Περιθώρια ισχύος

Άποψη του ΔΕΔΔΗΕ είναι ότι θα πρέπει να γίνει νέα μελέτη για τα περιθώρια διείσδυσης των ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών με βάση τα νέα δεδομένα, ενώ από την άλλη πλευρά σε τεχνικό επίπεδο, θα απαιτηθούν επαρκείς υποδομές εποπτείας και διαχείρισης, οι οποίες βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το 2020, σύμφωνα με τον Διαχειριστή.