95 ΜW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προστέθηκαν στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας, για το μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με νεότερο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 24 MW αιολικών και 71 MW φωτοβολταϊκών. Όπως αναφέρεται στο δελτίο, τα αιολικά αύξησαν την ισχύ τους, σε μηνιαία βάση από τα 3,731 στα 3,755 MW και τα φωτοβολταϊκά από τα 2,631 στα 2,702 MW, με τις υπόλοιπες τεχνολογίες να παραμένουν σταθερές.