Ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους, ότι εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή των καταναλώσεών τους το έτος 2022, σε μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ. Σε εφαρμογή των διατάξεων της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/76149/2579 ΦΕΚ Β’ 3921/25.07.2022 την 08/03/2023 ο ΔΑΠΕΕΠ θα διακόψει την πρόσβαση των ενεργοβόρων καταναλωτών στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και την πρόσβαση των αγροτών στο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης.
Στη συνέχεια, ο ΔΑΠΕΕΠ θα διενεργήσει την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν την περίοδο του Ιανουαρίου 2023 και θα αναρτήσει στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος αναλυτικά Ενημερωτικά Σημειώματα και Αποφάσεις Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τις καταναλώσεις των δικαιούχων όλων των κατηγοριών της ΥΑ ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/58433/2038 ΦΕΚ Β’2981/10.06.2022 για το έτος 2022, σύμφωνα με επικαιροποιημένα ιστορικά στοιχεία αναφοράς που του κοινοποιήθηκαν από τους αρμόδιους διαχειριστές.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/58433/2038 ΦΕΚ Β’2981/10.06.2022, η οποία τροποποίησε την αρχική ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 ΦΕΚ Β’3373/31.08.2019, οι μοναδιαίες μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για το 2022 διαμορφώνονται ως εξής: