Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλελέρ που συνεδρίασε στην έδρα της επιχείρησης στον Πλατύκαμπο αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, για ένταξη του έργου: «Ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις υποδομές ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ», στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 3.256.279 ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999kWp από την Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ και τη διασύνδεσή του με το Εθνικό Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, την προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ και την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και την ενσωμάτωση τους στο υφιστάμενο Κεντρικό Σύστημα Τηλελέγχου των δεξαμενών και των αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ.
Σε κοινή τους δήλωση ο δήμαρχος Κιλελέρ, κ. Θανάσης Νασιακόπουλος, και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, κ. Αχιλλέας Βαρδακούλης, ευχαρίστησαν τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο Πέτσα για την απόφασή του να εντάξει τον πλήρη φάκελο πρότασης – αίτηση που κατατέθηκε για τη χρηματοδότηση του έργου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.