Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου συγκαταλέγεται στους 254 Δήμους που εντάχθηκαν από το Πράσινο Ταμείο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντολογικού Ισοζυγίου 2020» και συγκεκριμένα στα «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»
Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ισχύος (ήτοι AC ή DC συσκευές ισχύος 3,7 kW ως 22 kW) ή υψηλής ισχύος (AC ή DC συσκευές ισχύος >22kW) και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την καταγραφή απόψεων τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, όσο και με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρονικών Οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ανατολικής Σάμου με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών της περιοχής.