Η Messaritis Ανανεώσιμες ανακοινώνει τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών με εταιρίες που δραστηριοποιούνται δυναμικά στο χώρο της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της δέκα νέα έργα λειτουργίας και συντήρησης συνολικής ισχύος 7,80MW. Ενδεικτικά, εταιρίες που εμπιστεύτηκαν τη διαχείριση των έργων τους στην Messaritis Ανανεώσιμες είναι οι «FOSTA AE», «ALPHA KAPPA LEADER», «ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ» κ.α.
Η μακροχρόνια πορεία της εταιρίας στο χώρο της ενέργειας καθώς και το άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες χάρη των οποίων η Messaritis Ανανεώσιμες έχει καταφέρει να παρέχει υψηλού επιπέδου τεχνικές λύσεις και υπηρεσίες συντήρησης στους επενδυτές φωτοβολταϊκών σταθμών με τους οποίους συνεργάζεται.
Τα στελέχη της εταιρίας δηλώνουν ιδιαίτερη ικανοποίηση για τις νέες αυτές συνεργασίες, όχι μόνο γιατί τα έργα αυτά έρχονται να προστεθούν στην ευρεία λίστα των έργων που συντηρεί η εταιρία πανελλαδικά, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα εκατόν εξήντα, αλλά και γιατί δείχνει πως ενισχύεται συνεχώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην τεχνογνωσία και το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει.  
Δεν αποτελεί εξάλλου τυχαίο γεγονός πως οι ήδη υπάρχοντες συνεργάτες αναθέτουν και νέες επενδύσεις στην Messaritis, επενδύσεις που είτε προσέθεσαν στο χαρτοφυλάκιό τους μέσα από κάποια εξαγορά έργου, είτε απέκτησαν νέα έργα μέσα από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ.
Λίγα λόγια για την εταιρεία MESSARITIS Ανανεώσιμες:
Η Messaritis Ανανεώσιμες αποτελεί μέρος του ομίλου εταιριών MESSARITIS, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 1955. Είναι ένας από τους βασικότερους και παλαιότερους προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης και Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και πληθώρας άλλων πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και για τη διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο IEC62446:2016.