2,6 δισ. ευρώ πρόσφερε η γερμανική κυβέρνηση στην RWE, για την προσεχή 15ετία, ως αντιστάθμιση για την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων της. 
Η ενεργειακή επιχείρηση ανακοίνωσε ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλότερο από τα 3,5 δισ. ευρώ που απαίτησε, αρχικά, καθώς υπολογίζει σε 2 δισ. ευρώ το πρόσθετο κόστος από το πρώιμο κλείσιμο των ορυχείων, επιπροσθέτως των 500 εκατ. ευρώ σε αποσβέσεις μονάδων και ορυχείων.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της RWE, προκύπτει επιπρόσθετο κόστος ύψους 350 εκατ. ευρω για αποζημιώσεις προς το εργατικό δυναμικό της, καθώς και ζημιές της τάξης των 2,9 δισ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στα αποτελέσματα του 2019.