Σημαντικά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, για την επίτευξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Κύπρου, αλλά και για τις προοπτικές της χώρας στον τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, εκτιμάται πως θα φέρει η λειτουργία του πρώτου εργοστασίου ανακύκλωσης πλαστικού από χρησιμοποιημένες σακούλες γενική χρήσης και σκληρού πλαστικού από μπουκάλια συσκευασίας.
Το εργοστάσιο της CYPELLETS Ltd, θυγατρικής του ομίλου εταιρειών Πουλλαϊδη, άρχισε πρόσφατα την πλήρη λειτουργία του στη Γ` Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού (Αγίου Συλά) και σήμερα η διεύθυνση του υποδέχθηκε εκπροσώπους των ΜΜΕ, τους οποίους ενημέρωσε γύρω από τις εργασίες της.
Όπως υποδείχθηκε από τη διεύθυνση, τα πλαστικά που χρησιμοποιεί η μονάδα ως πρώτη ύλη, είτε κατέληγαν σε ΧΥΤΑ, είτε εξάγονταν στο εξωτερικό, αφού δεν υπήρχε στην Κύπρο μονάδα να απορροφήσει το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο πλέον επαναφέρεται στην αρχική του μορφή για επαναχρησιμοποίηση.
Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα να κονιορτοποιεί και να ξεπλένει 1,500 κιλά υλικού την ώρα, να το μετατρέπει σε σφαιρίδια (pellets) όποιου χρώματος επιθυμεί, ώστε αυτό να επαναχρησιμοποιηθεί από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου.
Έχοντας δυναμικότητα ετήσιας επεξεργασίας 11,500 τόνων πολυαιθυλενίου, το εργοστάσιο μπορεί να απορροφήσει ουσιαστικά ολόκληρη την παραγωγή του συγκεκριμένου τύπου απορριμμάτων της Κύπρου.
Σχολιάζοντας την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, το οποίο τον τελευταίο χρόνο βρισκόταν υπό δοκιμαστική περίοδο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CYPELLETS Ltd, Χρήστος Πουλλαϊδης, ανέφερε πως η δημιουργία του αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών της Κύπρου «η οποία δυστυχώς βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά, στην παραγωγή απορριμμάτων ανά άτομο τον χρόνο (626 κιλά)».
Στην Κύπρο, πρόσθεσε, το 75% των απορριμμάτων δυστυχώς καταλήγουν σε χώρους υγιεινής ταφής, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, που κυμαίνεται γύρω στο 28%.
«Εάν δεν κάνουμε κάτι σύντομα θα βρεθούμε προ τετελεσμένων, με σημαντικά χρηματικά πρόστιμα ως χώρα, γι αυτό θέλω να πιστεύω ότι η μονάδα αυτή είναι μόνο η αρχή στη προσπάθεια που γίνεται να καταστεί η Κύπρος μας το θαύμα της ανακύκλωσης», συμπλήρωσε.
Ο κ. Πουλλαϊδης, σημείωσε ότι το εργοστάσιο, που απασχολεί περί τα 45 άτομα προσωπικό, χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα γερμανο-αυστριακής προέλευσης, τα οποία επιλέχθηκαν μετά από ενδελεχείς επιθεωρήσεις παρόμοιων εργοστασίων σε εννέα χώρες του εξωτερικού.