Η σχέση ενεργειακού κόστους και βιομηχανίας θα συνδιαμορφωθεί μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο, προώθησης των ενεργειακών διασυνδέσεων σε περιφερειακό και εγχώριο επίπεδο (νησιά, Κρήτη) και της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στο πλαίσιο του target-model για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας.
Αυτό ανέφερε ο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης μιλώντας σήμερα σε ημερίδα με θέμα «Ελληνική Βιομηχανία και τρέχουσες εξελίξεις στην ΕΕ» που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας.
Με τη δημιουργία προθεσμιακής αγοράς στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, επισήμανε, θα υπάρχει η δυνατότητα σύναψης διμερών συμβολαίων μεταξύ βιομηχανίας και παραγωγών ηλεκτρισμού, για τη συνδιαμόρφωση της τάσης των τιμών αλλά και του ενεργειακού μείγματος που θα χρησιμοποιείται.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο ριζικό μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα και τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει και στη βιομηχανία, τονίζοντας τη σημασία της εκπόνησης, για πρώτη φορά στη χώρα, του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα το 2030.
Ένα ισχυρό πλαίσιο για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων:  
α) την ενίσχυση στο 32% του μεριδίου των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας που σημαίνει, διπλασιασμό του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραραγωγή, από το 29% στο 57% περίπου την επόμενη δεκαετία.
β) τη μεγάλη αλλαγή στην κατανάλωση για σειρά κλάδους της οικονομίας προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 32,5%, που μεταφράζεται σε 1,5% ετησίως, με ιδιαίτερη έμφαση στο κτηριακό απόθεμα όπου θα χρειαστεί ένα πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» κάθε χρόνο, καθώς και στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές (αυτοκίνητα, σιδηρόδρομο, λεωφορεία, ακτοπλοΐα).
Σχετικά με το ενεργειακό κόστος τόνισε πως ο μετασχηματισμός της ενεργειακής αγοράς και ο κύκλος μεταρρυθμίσεων που ολοκληρώνει η παρούσα κυβέρνηση, δημιουργούν ένα πλαίσιο που λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών.
Μίλησε για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και τη δημιουργία ενός ισχυρού θεσμού για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, το Χρηματιστήριο Ενέργειας το οποίο θα ξεκινήσει στα μέσα του 2019.
«Μέσα σε αυτή την προσαρμογή μιας διαφορετικής αγοράς ενέργειας, με έναν διαφορετικό ρόλο της ΔΕΗ, το επίμαχο θέμα παραμένει το κατά πόσο θα υπάρχουν οι θεσμοί που θα μπορέσουν να στηρίξουν την βιομηχανία με συμβατό τρόπο όπως γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι ένα ανοιχτό πεδίο», σημείωσε ο Υπουργός.
Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων απαρίθμησε σειρά έργων υποδομών, όπως οι αγωγοί TAP, IGB, East Med, καθώς και οι τερματικοί σταθμοί LNG στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, που καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο στρατηγικής σημασίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου.

Πηγή: reporter.gr