Αύξηση 0,5% κατέγραψε ο γενικός δείκτης Βιομηχανικής παραγωγής τον Ιανουάριο έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,3%.
Ο δείκτης του κλάδου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά τον Ιανουάριο 2023 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022.
Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιανουαρίου 2023 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιανουαρίου 2022, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης μεταλλευμάτων ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Ιανουαρίου 2023
Ι. Σύγκριση Ιανουαρίου 2023 με Ιανουάριο 2022
Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,5% τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
  1. Από την αύξηση:
⇒Κατά 8,4% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής προϊόντων καπνού, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.
⇒Κατά 7,8% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων.
  1. Από την μείωση:
⇒Κατά 2,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.
⇒Κατά 23,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
IΙ. Σύγκριση Ιανουαρίου 2023 με Δεκέμβριο 2022
Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,3% τον μήνα Ιανουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
  1. Από την μείωση:
⇒Κατά 9,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
⇒Κατά 0,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.
  1. Από την αύξηση:
⇒Κατά 0,4% του Δείκτη Μεταποίησης.
⇒Κατά 8,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.