Ο ΑΔΜΗΕ έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε αύξηση στα καθαρά κέρδη. Η αύξηση αυτή αφορά σε 31,2 εκατ. ευρώ, ήτοι 113% αυξημένα συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα το 2017.
Παράλληλα, τα EBITDA αυξήθηκαν στα 63,6 εκατ. ευρώ από 43,9 εκατ. ευρώ πέρυσι (+44,9%). Τα συνολικά έσοδα ήταν μειωμένα κατά 13,5% στα 56,7 εκατ. ευρώ. Για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που ανακοίνωσε για πρώτη φορά τριμηνιαία αποτελέσματα, τα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2018 ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε την πρόθεσή της για καταβολή προμερίσματος περίπου 0,03 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το 2019 το συνολικό μέρισμα αναμένεται να ξεπεράσει τα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.
Προοπτικές
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΔΜΗΕ, τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2018 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επηρεάστηκαν θετικά από την ad hoc απελευθέρωση πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου.
Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή, State Grid International Development, δεσμεύεται για την έγκαιρη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 1 δις ευρώ έως το 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης σύμφωνα με την Απόφαση 235/2018 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
Στο πλαίσιο αυτό επιτάχυνε τη Φάση Γ’ της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με στόχο να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός εντός του Ιουνίου. Επίσης, η Φάση Β’ της Διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι σε εξέλιξη με την επιλογή του αναδόχου για το έργο κατασκευής των υποθαλάσσιων καλωδίων που θα συνδέσουν τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ, κλείνει ο βρόχος μεταξύ των τριών αυτών νησιών.
Επιπλέον, στη γραμμή αφετηρίας εισήλθε η Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο με τη δημοσιοποίηση των τευχών δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη και των δυο τερματικών σταθμών.
Επιπρόσθετα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για το άνοιγμα του κύκλου άλλης μίας μεγάλης νησιωτικής διασύνδεσης, αυτής των Δωδεκανήσων, καταθέτοντας στην ΡΑΕ την εισήγησή της για το σχήμα της διασύνδεσης.
Τον Απρίλιο του 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, στο οποίο συμμετείχαν 136 εργαζόμενοι με συμπληρωμένα τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Η μείωση της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ανέλθει στα 8,5 εκατ. ευρώ δίνοντας την ευκαιρία στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να ανανεώσει το στελεχιακό της δυναμικό.
Παράλληλα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναπτύσσει νέες στρατηγικές διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζονται στην αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και στη βελτιστοποίηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, μέσω μίας διαδικασίας αναχρηματοδότησης που αποσκοπεί στη μείωση του περιθωρίου δανεισμού και την επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κατέχει το 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και η συμμετοχή της λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέση