Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς (target model), θα διεξαχθούν από τις 22 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου, κοινές δοκιμές μεταξύ ΑΔΜΗΕ, ΕΧΕ και συμμετεχόντων, όπως έχετε ήδη αναλυτικά ενημερωθεί.
Για την παρακολούθηση των δοκιμών, έχει δημιουργηθεί στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ, αποκλειστικός χώρος ανάρτησης (διεύθυνση προορισμού «Λειτουργία & Δεδομένα/ISP_tests») όπου θα αναρτώνται τα δεδομένα εισόδου (ISP Requirements) και τα αποτελέσματα (ISP Results) της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ).
Ο εν λόγω αποκλειστικός χώρος ανάρτησης θα λειτουργεί από τις 22 Ιουνίου. Οι τρέχουσες δημοσιεύσεις της ισχύουσας Αγοράς συνεχίζονται κανονικά όπως και σήμερα.