Σημαντική αύξηση της τάξεως του 58% κατέγραψε η νέα εγκατεστημένη ηλεκτροπαραγωγική ισχύς της Τουρκίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου, φτάνοντας τα 1.108 μεγαβάτ για το 2019 έναντι 700 μεγαβάτ την περσινή χρονιά.
Το μεγαλύτερο μέρος, 788 μεγαβάτ, ήταν θερμικές μονάδες, ενώ τα νέα υδροηλεκτρικά ανήλθαν σε 117 μεγαβάτ, τα αιολικά σε 144 μεγαβάτ και άλλα 57 μεγαβάτ προήλθαν από τη βιομάζα και τη γεωθερμία. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ξεπέρασε πλέον τα 90 γιγαβάτ στη χώρα.