Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία αναρτήθηκε στη πλατφόρμα της Διαύγεια, και υπεγράφη στις 25 Μαΐου 2020, καθορίζονται το ανώτατο και κατώτατο όριο των τιμών εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας κατά τη μη συζευγμένη και τη συζευγμένη λειτουργία.
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση και βάσει των προσδιοριζόμενων τιμών, το ΕΧΕ εξετάζει τη δυνατότητα Δεύτερης Δημοπρασίας ως εξής:
  1. Ανώτατο Κατώφλι: χίλια πεντακόσια Ευρώ ανά Μεγαβατώρα (+1500 €/MWh).
  2. Κατώτατο Κατώφλι: μείον εκατό πενήντα Ευρώ ανά Μεγαβατώρα (-150 €/MWh).

Δείτε την επίσημη απόφαση της ΡΑΕ εδώ