Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση συνήθως διαθέτει μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκών πλαισίων τοποθετημένα σε μεγάλη έκταση γης. Ενδέχεται να προκύψουν διάφοροι τύποι βλαβών σε διαφορετικές τοποθεσίες σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.
Η αποτελεσματική, ταχεία και με ακρίβεια ανίχνευση και αντιμετώπιση τέτοιων βλαβών κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (Ο & Μ) της εγκατάστασης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Huawei συνεργάστηκε με τον κορυφαίο οργανισμό δοκιμών και πιστοποίησης, το China General Certification Center (CGC) και παρέχει το Technical White Paper αναφορικά με το String PV Smart IV Curve Diagnosis ώστε να βοηθήσει τον κλάδο να κατανοήσει καλύτερα την ηλεκτρονική σάρωση IV και την έξυπνη τεχνολογία διάγνωσης.

 

Το White Paper περιγράφει λεπτομερώς το υπόβαθρο ανάπτυξης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την απόδοση των υφιστάμενων τεχνολογιών για σάρωση IV και έξυπνη διάγνωση, με τους παρακάτω στόχους:
(1) Παρέχεται αναφορά για εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών και άλλα συμβαλλόμενα μέρη ώστε να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν με ακρίβεια τη λειτουργία Smart I-V Curve Diagnosis.
(2) Παρέχεται μια βάση για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή εφαρμόζουν την τεχνολογία με στόχο να βελτιστοποιήσουν τη δική τους τεχνολογία με βάση τις τρέχουσες τάσεις και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις εφαρμογής.