Σαφώς καλύτερες οικονομικές επιδόσεις που θα συνοδευθούν από υποχώρηση του καθαρού της δανεισμού βλέπει για φέτος η Cenergy, εκτίμηση που αναφέρθηκε στα πλαίσια της χθεσινής παρουσίασης της εισηγμένης εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή του ομίλου Αλέξανδρο Μπένο:
  1. Το 2018 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον όμιλο, καθώς ο τομέας των σωλήνων (Σωληνουργεία Κορίνθου) λειτούργησε σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα και στο μέτωπο των καλωδίων (Ελληνικά Καλώδια-Fulgor) ανελήφθησαν πολύ σημαντικές συμβάσεις κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς.
  2. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων έχει διαμορφωθεί φέτος στα 640 εκατ. ευρώ (τα 2/3 αυτών στα καλώδια), με αποτέλεσμα τα Σωληνουργεία Κορίνθου να εκτιμάται ότι θα δουλέψουν -όπως και πέρυσι- σε full capacity και τα καλώδια σε πολύ υψηλότερη παραγωγική δυναμικότητα σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το εργοστάσιο της Fulgor έχει εξασφαλισμένη πλήρη παραγωγική δυναμικότητα έως και το τέλος του 2020, παρά την μεγάλη αύξηση του capacity που αναμένεται από το φετινό Ιούνιο, ως αποτέλεσμα επένδυσης που ολοκληρώνεται!
  3. Στόχος για φέτος είναι η μείωση του καθαρού δανεισμού (473 εκατ. στις 31/12/2018) καθώς έχουν αρχίσει να αποδίδουν οι πολύ υψηλές επενδύσεις του παρελθόντος.
  4. Το 2018 αναδιαρθρώθηκαν δάνεια ύψους 120 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να επιμηκυνθεί η διάρκειά τους και να περιοριστούν τα επιτόκιά τους. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τόσο φέτος, όσο και το 2020 με άλλο τμήμα των δανείων του ομίλου.
Από την πλευρά τους, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των κλάδων σωλήνων και καλωδίων κ.κ. Απόστολος Παπαβασιλείου και Αλέξιος Αλεξίου αναφέρθηκαν στις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου, λόγω των πολύ σημαντικών επενδύσεων που έχουν γίνει, αλλά και εξ’ αιτίας της αναμενόμενης αυξημένης ζήτησης στον κλάδο της ενέργειας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε, η Cenergy παρέχει εργαλεία για να διανεμηθεί η ενέργεια στον τελικό καταναλωτή και πως το μέλλον της ζήτησης έως το έτος 2050 αναμένεται σαφώς ανοδικό εξ’ αιτίας κυρίως τριών παραγόντων:
α) Της προσδοκώμενης αύξησης του πληθυσμού,
β) Της αναμενόμενης ανόδου της ζήτησης ακόμη και με σταθερό πληθυσμό (π.χ. τάσεις αστικοποίησης ανά τον κόσμο, μεταφορές με ηλεκτρική ενέργεια) και
γ) Της τάσης για προστασία του περιβάλλοντος, με τη χρήση ολοένα και περισσότερο φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο Απόστολος Παπαβασιλείου αναφέρθηκε σε δύο κυρίως λόγους για τους οποίους τα Σωληνουργεία Κορίνθου θα αντιμετωπίσουν υψηλότερη ζήτηση στο μέλλον:
α) Στην ανάγκη δημιουργίας νέων δικτύων στις ΗΠΑ προκειμένου να μεταφερθεί το σχιστολιθικό αέριο.
β) Στο γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες επενδύουν στα υποθαλάσσια κοιτάσματα, λόγω της μεγάλης μείωσης του κόστους εξόρυξης. Αναφορά επίσης έγινε σε τέτοια κοιτάσματα που έχουν αναπτυχθεί «στη γειτονιά μας» (πλεονέκτημα χαμηλού μεταφορικού κόστους), όπως σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο, ενώ σχετικές έρευνες έχουν ξεκινήσει και στην Ελλάδα.
Ο Αλέξιος Αλεξίου αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία των προϊόντων καλωδίου της Cenergy, καθώς και στα σημαντικά references που έχουν ληφθεί από την υλοποίηση ιδιαίτερα απαιτητικών έργων.
Ειδικότερα, ο κ. Αλεξίου ανέφερε ότι αναμένονται πολλά μεγάλα έργα την επόμενη περίοδο σε ΗΠΑ και Ευρώπη και πως η εταιρεία βλέπει πολύ δυναμικά την επόμενη δεκαετία. «Η προσφορά είναι περιορισμένη και εμείς έχουμε πολύ καλό όνομα διεθνώς σε ότι αφορά την ποιότητα των έργων μας». Τέλος, ο κ. Αλεξίου αναφέρθηκε σε νέα επένδυση στο εργοστάσιο της Fulgor για δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής μέσης και υψηλής τάσης για καλώδια σύνδεσης αιολικών πάρκων.
Τέλος, απαντώντας οι κ.κ. Παπαβασιλείου και Αλεξίου σε σχετική ερώτηση, υποστήριξαν ότι τόσο στον τομέα των σωλήνων, όσο και σε αυτόν των καλωδίων μπορούν να υλοποιηθούν με σχετικά χαμηλό κόστος επενδύσεις που να αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα και έτσι η Cenergy να είναι σε θέση να αναλάβει μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών, σε περίπτωση που αυτές προκύψουν.

Πηγή: euro2day.gr