Τον τρόπο με τον οποίο θα «κλειδώνουν» λειτουργική ενίσχυση οι μονάδες ΑΠΕ όλων των «πράσινων» τεχνολογιών, υπό το νέο καθεστώς στήριξης που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Κομισιόν, περιγράφει απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, η οποία δημοσιεύθηκε σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
Tο «πράσινο φως» της Κομισιόν άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 4,2 GW. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ενίσχυσης ανέρχεται σε 2,27 δισ. ευρώ περίπου, ενώ θα ισχύσει έως το 2025. Κάθε επιλέξιμο έργο θα υπάγεται σε λειτουργική ενίσχυση για μία 20ετία, εξασφαλίζοντας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εγγυημένη και σταθερή αποζημίωση. 
Η Υπουργική Απόφαση περιγράφει τη διαδικασία με την οποία τα έργα κάθε μίας «πράσινης» τεχνολογίας θα κατακυρώνουν Τιμή Αναφοράς. Για την εκκίνηση εφαρμογής του νέου καθεστώτος, ωστόσο, θα χρειαστεί και δεύτερη Υπουργική Απόφαση, η οποία θα εξειδικεύει τις παραμέτρους αυτών των διαδικασιών, όπως για παράδειγμα την ισχύ που θα παραχωρείται μέσω διαγωνισμών κατ΄ έτος. 
Αποζημιώσεις εκτός διαγωνισμών 
Στο ίδιο μήκος κύματος με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η γενική κατεύθυνση για αυτές τις διαδικασίες είναι πως στις πιο ώριμες τεχνολογίες (χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά), η αποζημίωση θα προκύπτει μέσα από μειοδοτικούς διαγωνισμούς, όπως συνέβαινε και στο προηγούμενο καθεστώς. Μια διαφορά είναι πως στο νέο λειτουργικό σχήμα προβλέπονται ανάλογοι διαγωνισμοί και για υβριδικά έργα των δύο αυτών τεχνολογιών, δηλαδή για χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία συνδυάζονται με μπαταρίες. 
Από την άλλη πλευρά, σε όλες οι υπόλοιπες «πράσινες» τεχνολογίες η Τιμή Αναφοράς θα είναι οριζόμενη διοικητικά, δηλαδή οι αποζημιώσεις θα προσδιορίζονται εκτός διαγωνισμών, με βάση το κόστος παραγωγής κάθε τεχνολογίας.
Έτσι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, αποζημίωση εκτός διαγωνισμών θα κατακυρώνουν μονάδες υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘΥΑ), σταθμοί βιοαερίου και βιομάζας, υδροηλεκτρικές μονάδες, γεωθερμικά έργα καθώς και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με συγκεντρωτικά κάτοπτρα
Για κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες, η Απόφαση καθορίζει δύο μέγιστα πλαφόν ισχύος, ένα ετήσιο και ένα τριετές. Ως αποτέλεσμα, στην περίπτωση που ξεπερασθούν αυτά τα όρια για κάποια συγκεκριμένη «πράσινη» κατηγορία, τότε θα ξεκινήσουν και για αυτήν να διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες. 
Δημοπρασίες και για ΑΠΕ με μπαταρίες 
Όσον αφορά τα χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, το νέο καθεστώς προβλέπει κοινούς διαγωνισμούς για τα μεγάλα πάρκα των δύο τεχνολογιών. Έτσι, φωτοβολταϊκά άνω του 1 MW και αιολικά άνω των 6 MW θα συμμετέχουν στις ίδιες ανταγωνιστικές διαδικασίες για την κατακύρωση αποζημίωσης. 
Για τα συστήματα που συνδυάζονται με μπαταρίες, στους κοινούς διαγωνισμούς για την κατακύρωση «ταρίφας» θα μπορούν να συμμετάσχουν αιολικά και φωτοβολταϊκά εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW. Για τα έργα και των δύο τεχνολογιών, θα πρέπει επίσης η χωρητικότητα του αποθηκευτικού σταθμού να είναι τουλάχιστον ίση με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.
Κοινοί διαγωνισμοί προβλέπονται επίσης για συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχει ήδη διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος» (καλώδιο Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος) ή δημιουργείται από τις νησιωτικές διασυνδέσεις (διασύνδεση των Κυκλάδων και «μεγάλη» διασύνδεση της Κρήτης). Αντίθετα, ειδικές ανά τεχνολογία δημοπρασίες θα γίνονται για «μικρά» φωτοβολταϊκά (ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW) και «μικρά» αιολικά (από 60 kW έως 6 MW). 
Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να εκδοθεί στις αρχές του 2022 η δεύτερη Υπουργική Απόφαση, που θα σηματοδοτήσει και την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού για νέα χερσαία φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Έτσι, η «πρεμιέρα» του νέου καθεστώτος προγραμματίζεται για την άνοιξη. 

Γράφει ο Κώστας Δεληγιάννης – Πηγή: insider.gr