Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, άνοδο σημείωσε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) την περασμένη εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 Ιουλίου και 28 Ιουλίου ανήλθε στα €63,22/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 8,27% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €77,51/MWh και στα €51,52/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Πέμπτη, 25 Ιουλίου, φτάνοντας τα €66,98/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η σημαντική αύξηση της μέσης ΟΤΣ την περασμένη εβδομάδα οφείλεται κυρίως στην άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία προκάλεσε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού κατά 141 GWh (+14%) σε εβδομαδιαίο επίπεδο, προσθέτοντας 840 MW ωριαίου φορτίου.
Το φυσικό αέριο διατήρησε το υψηλό μερίδιό του (41%) στο μίγμα καυσίμου, ενώ ο λιγνίτης κατέλαβε την τέταρτη θέση με 15%, πίσω από τις ΑΠΕ (19%) και τις καθαρές εισαγωγές (18%).