Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική άνοδο κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 14 Οκτωβρίου και 20 Οκτωβρίου ανήλθε στα €70,13/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 7,46% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €106,00/MWh και στα €58,11/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €74,13/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, βασικός παράγοντας της σημαντικής αύξησης της μέσης ΟΤΣ την περασμένη εβδομάδα ήταν η πολύ χαμηλή ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, η οποία έφτασε τις 116 GWh, αποτελώντας τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 151 εβδομάδων, καθώς τη 47η εβδομάδα του 2016 η εβδομαδιαία ηλεκτροπαραγωγή των ΑΠΕ ήταν 114 GWh. Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 14% της ζήτησης, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό έως σήμερα το 2019.