Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανοδικά κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), μετά από ένα μήνα συνεχόμενης πτώσης.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Μαρτίου και 31 Μαρτίου ανήλθε στα €61,53/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 10,15% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €78,24/MWh και στα €25,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τρίτη, 26 Μαρτίου, φτάνοντας τα €67,93/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η σημαντική άνοδος της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην υψηλότερη ζήτηση κατά 13 GWh και στην χαμηλότερη ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ κατά 13 GWh.
Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις πρώτες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας είχαν μέση ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 21 GWh (ο ημερήσιος μέσος όρος του Μαρτίου ήταν 32 GWh) και μέση ΟΤΣ διαμορφούμενη στα €66,90/MWh, οδηγώντας τον εβδομαδιαίο μέσο όρο προς τα πάνω. Στην συγκεκριμένη άνοδο της μέσης ΟΤΣ συνέβαλλαν και οι ελαφρώς αυξημένες τιμές ηλεκτρισμού στα Βαλκάνια σε εβδομαδιαίο επίπεδο.