Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανοδικά κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) μετά από μία εβδομάδα συνεχόμενης πτώσης.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 21 Οκτωβρίου ανήλθε στα €73,67/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 7,05% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €81,75/MWh και στα €64,02/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Τρίτη, 16 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €75,68/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η αύξηση της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται αφενός στη μειωμένη παραγωγή των σταθμών ΑΠΕ (-87 GWh ή -34% σε εβδομαδιαίο επίπεδο) και αφετέρου στην έκτακτη συντήρηση της λιγνιτικής μονάδας Αγίου Δημητρίου 5 της ΔΕΗ.