Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική ανοδική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την προηγούμενη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 10 Φεβρουαρίου και 16 Φεβρουαρίου ανήλθε στα €53,35/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 11,08% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €84,02/MWh και στα €25,00/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα €59,56/MWh.
Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού διαφοροποιήθηκε σε μικρό βαθμό σε εβδομαδιαίο επίπεδο, παραμένοντας στα επίπεδα της 1 TWh, ενώ παρουσιάστηκε αισθητά μειωμένη κατά 8%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους.