Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε ανοδικούς ρυθμούς κινήθηκε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την περασμένη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 28 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου ανήλθε στα €60,36/MWh δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,49% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €84,49/MWh και στα €15,45/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα €67,53/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού την περασμένη εβδομάδα παρέμεινε σε παρόμοια επίπεδα με το προηγούμενο επταήμερο, ενώ η ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ σημείωσε σημαντική πτώση κατά 42%, δίνοντας ώθηση στη μέση ΟΤΣ.
Οι ΑΠΕ κάλυψαν μόλις το 17% της ζήτησης, ενώ οι καθαρές εισαγωγές σημείωσαν υψηλό 7 εβδομάδων ως αποτέλεσμα της αποσυμπίεσης των τιμών στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης.