Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανοδική πορεία κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την περασμένη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου και 29 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €63,30/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 2,84% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €83,50/MWh και στα €0,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα €67,19/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η πτώση του φορτίου (-5%) άσκησε πιέσεις προς τα κάτω στην μέση ΟΤΣ της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες, όμως, αντισταθμίστηκαν πλήρως αφενός από την μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή των μονάδων ΑΠΕ (-28%) και αφετέρου από την πτώση που καταγράφηκε στις καθαρές εισαγωγές του ελληνικού συστήματος (-13%).
Επίσης, οι μονάδες ΑΠΕ με εβδομαδιαία παραγωγή 139.150 MWh σημείωσαν τη χαμηλότερη επίδοσή τους τις τελευταίες 41 εβδομάδες, καλύπτοντας μόλις το 16% της ζήτησης.