Ξεκινά σήμερα 4 Οκτωβρίου η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 2021 για την ενεργοβόρο βιομηχανία, τον τουριστικό κλάδο και τους αγρότες.
Όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, κ. Γιάννης Γιαρέντης, ανταποκρινόμενος στη στρατηγική της Πολιτείας για την βιωσιμότητα και την ενεργειακή μετάβαση και στα πλαίσια των μέτρων που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο ΔΑΠΕΕΠ επανεκκινεί την πρόσβαση δυνητικών δικαιούχων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 2021. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και η ενεργοβόρος βιομηχανία, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για να εξασφαλίσουν μειωμένες χρεώσεις στο ΕΤΜΕΑΡ.
Ειδικά για τις αγροτικές παροχές, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που πρόσφατα επικαιροποίησε ο Υπουργός ΠΕΝ, κ. Κώστας Σκρέκας, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει υλοποιήσει μία απλή και γρήγορη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους αγρότες που είναι χρήστες αυτών των παροχών.
Για την υποβολή αίτησης για μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ από τους αγρότες, απαιτείται η υποβολή μόνο των εξής στοιχείων:
  1. ΑΦΜ και επωνυμία δικαιούχου του εδαφίου,
  2. Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου (τηλέφωνο και email),
  3. Αριθμός παροχής.
Εκτός από την ενεργοβόρο βιομηχανία, δυνητικοί δικαιούχοι για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ είναι και οι καταναλωτές με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας. Ο ΔΑΠΕΕΠ, έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, προέβη σε εξ’ αρχής επικαιροποίηση των πινάκων των δυνητικών δικαιούχων με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που έχει λάβει από τους Διαχειριστές, έτσι ώστε ακόμη και οι καταναλωτές που δεν υπέβαλαν αίτηση για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2020 να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για το 2021, εφ’ όσον το επιθυμούν και το δικαιούνται.
Για τη διευκόλυνση των αιτούντων, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει αναρτήσει αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap/
Για την υποβολή αιτήσεων για την Υπαγωγή καταναλώσεων του έτους 2021 σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, το Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ θα είναι διαθέσιμο στους δυνητικούς δικαιούχους από τη Δευτέρα 04/10/2021 και για χρονικό διάστημα ενός μήνα.