Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τη συνεργασία του με το ηλεκτρονικό υπόβαθρο διεξαγωγής δημοπρασιών Prisma προκειμένου για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας:
  1. στο Σημείο Διασύνδεσης με τον αγωγό TAP (Νέα Μεσήμβρια), όταν το νέο αυτό Σημείο τεθεί σε λειτουργία και
  2. στο Σημείο Κήποι (με την έναρξη λειτουργίας του νέου Σημείου Διασύνδεσης με τον αγωγό TAP – Νέα Μεσήμβρια), κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 459/2017.
Περισσότερες πληροφορίες: Διεξαγωγή Δημοπρασιών