Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αισθητή μείωση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 4 Νοεμβρίου και 10 Νοεμβρίου ανήλθε στα €57,21/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 5,22% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €77,01/MWh και στα €17,09/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου, φτάνοντας τα €66,66/MWh.
Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ηλεκτροπαραγωγή των σταθμών ΑΠΕ έπαιξε καταλυτικό ρόλο για άλλη μια εβδομάδα στη διαμόρφωση της μέσης ΟΤΣ.

Συνεπικουρούμενη από τη διατήρηση των χαμηλών φορτίων αλλά και από τις χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη, η αυξημένη κατά 67% ηλεκτροπαραγωγή των ΑΠΕ «τράβηξε» προς τα κάτω την μέση ΟΤΣ.
Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 28% της ζητησης, ενώ η υδροηλεκτρική παραγωγή σημείωσε χαμηλό 19 εβδομάδων με συνολική συνεισφορά 26 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο.