Με σχετικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα της «Διαύγεια», η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) χορήγησε άδειες παραγωγής για δύο αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 65,1 MW, στις περιοχές της Κοζάνης και της Φθιώτιδας.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι και οι δύο σταθμοί ανήκουν στην εταιρεία Ρόκας ΑΒΕΕ, όπου το πλειοψηφικό πακέτο βρίσκεται στα χέρια της πορτογαλικής Ιberdrola (99,7%).
Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος αιολικός σταθμός βρίσκεται στη θέση «ΣΤΑΝΕΣ-ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΣΚΟΠΙΑ (ΑΣΚΙΟ ΙΙ)», στη Βλάστη Κοζάνης,  έχει ισχύ 33,6 MW και αποτελείται από 16 ανεμογεννήτριες ισχύος 2,1 MW η κάθε μία.
Όσον αφορά τον δεύτερο αιολικό σταθμό ισχύος 31,5 MW, βρίσκεται στη θέση «ΚΑΛΟΓΡΙΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ», στην Αταλάντη Φθιώτιδας και αποτελείται από 12 ανεμογεννήτριες ισχύος 2,625 MW η κάθε μία. Συνολικά και στις δύο περιπτώσεις οι άδειες ισχύουν για χρονικό διάστημα 25 ετών.        

Για να δείτε τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ πατήστε εδώ και εδώ