Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) – Απόφαση Αρ. 91/2018 – ανακοινώνει την αναθεώρηση της χρέωσης για τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) από 0,065 cent/kWh σε 0,083 cent/kWh από την 1η Μαΐου 2018.
Συγκεκριμένα, η αναθεωρημένη χρέωση ΥΔΩ θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση των οποίων οι ενδείξεις των μετρητών θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Μαΐου 2018 και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση των οποίων οι ενδείξεις των μετρητών θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Μαΐου 2018.
Η χρέωση για ΥΔΩ εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ενέργειας, εξάσκησε το δικαίωμα που του παρέχει ο Νόμος να ζητήσει από τη ΡΑΕΚ να επιβάλει στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρέωση ΥΔΩ με σκοπό την εφαρμογή μειωμένης τιμής ανά καταναλωθείσα μονάδα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.