Κατάλογο με τις εταιρείες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου, δημοσίευσε ο ΑΔΜΗΕ.
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, έχει ως εξής:
«Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας, κατάλογο με τους Καταναλωτές για τους οποίους έχει διαπιστώσει ότι η Μέγιστη Ισχύς Εξαμήνου είναι μικρότερη από το 50% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος. Οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία, εκτός αν υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας έκθεση αιτιολόγησης με την οποία δικαιολογείται η ανωτέρω απόκλιση και η πραγματική δυνατότητα προσφοράς του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας για την περίοδο που αφορά η επικείμενη Δημοπρασία».
Οι Καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία.
α/α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1
ΔΕΗ Α.Ε.
Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας Ορυχείο Καρδιάς
2
ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.
Θέση Μαδαρό, Αγ. Θωμάς 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας