Ο ΑΔΜΗΕ προχωρά σήμερα στη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Invitation to submit an Expression of Interest – “EoI”) για τη διάθεση σε ιδιώτη επενδυτή μειοψηφικού ποσοστού (20%) του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής του εταιρείας Αριάδνη Interconnection, που κατασκευάζει την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.
Με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναμένεται να αναρτηθεί σήμερα στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ, ο Διαχειριστής καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν τις μη δεσμευτικές προσφορές τους έως την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης των μη δεσμευτικών προσφορών και στη συνέχεια οι επιλέξιμοι επενδυτές θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Η β’ αυτή φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να διαρκέσει από 2 έως 3 μήνες.
Προϋπόθεση συμμετοχής των ενδιαφερομένων επενδυτών στον διαγωνισμό, όπως επισημαίνεται στο κείμενο της Πρόσκλησης, είναι το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων τους να ανέρχεται σε τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.
Η διάθεση σε ιδιώτη επενδυτή ποσοστού μειοψηφίας της Αριάδνη Interconnection αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει και με ιδιωτικούς πόρους τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Ο προϋπολογισμός του έργου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024, υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
Η ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του έργου, αλλά και ο στρατηγικός του χαρακτήρας, προδιαγράφουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του 20% της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, σημειώνουν πηγές. Υπενθυμίζεται ότι η State Grid Corporation of China, στρατηγικός εταίρος του Διαχειριστή που συμμετέχει με ποσοστό 24% στο μετοχικό του κεφάλαιο, έχει ήδη εκδηλώσει εμπράκτως την πρόθεσή της να επενδύσει στην Αριάδνη Interconnection, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2019 συμφωνία με τον Διαχειριστή για επικείμενη συμμετοχή της στον διαγωνισμό.