Την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης διασυνοριακών συνδέσεων, στις 22 Ιουνίου 2020, ανακοίνωσε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση του Διαχειριστή, με την υλοποίηση του νέου συστήματος XBMS (Cross-border Management System), ο Διαχειριστής εκπληρώνει τη δέσμευσή του, να παρέχει στους συμμετέχοντες της αγοράς, σύγχρονα και ευέλικτα state of the art εργαλεία χρήσης των διασυνδέσεων της Ελλάδας.
Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ τονίζει ότι με την υλοποίηση των αγορών του Target Model, θα καταστεί δυνατή, η σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας με τις γειτονικές Ευρωπαϊκές αγορές επόμενης ημέρας, μέσω του διασυνοριακού συστήματος XBMS, καθώς και η σύζευξη της χώρας με το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς, XBID.