Σε ανακοίνωσή του, ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει πως κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., η ετήσια συντήρηση της μονάδας ΑΗΣ Λαυρίου 5 μετατίθεται κατά μία ημέρα για το διάστημα 11/9 έως 16/9.