Δημοσιεύτηκε από τον ΑΔΜΗΕ ο κατάλογος με τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία διακοπτόμενου φορτίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του μήνα (Μάρτιος 2021), σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του Διαχειριστή.
Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο εδώ.