Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ότι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ ΑΕ, η προγραμματισμένη για την 01/12/2018 ετήσια συντήρηση διάρκειας 46 ημερών, του αεριοστροβίλου GT 1 της μονάδας Νο4 του ΑΗΣ Λαυρίου, αναβάλλεται για τις 03/01/2019. Ο αεριοστρόβιλος GT1 θα παραμείνει σε καθεστώς μείζονος βλάβης έως την έναρξη της ετήσιας συντήρησης του.