Μετά από σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της «Διαύγεια», η εταιρεία RF Energy Ομαλίες Α.Ε., έλαβε το «πράσινο» φως για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 30 MW, στον Καφηρέα του Δήμου Καρύστου.
Αναλυτικότερα, οι άδειες εγκατάστασης αφορούν τα κάτωθι αιολικά πάρκα:
  1. Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 18 MW, στη θέση «Καλαμάκι ΙΙ», Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  2. Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 12 MW, στη θέση «Καλαμάκι», Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
Για να δείτε τις επίσημες αποφάσεις του ΥΠΕΝ πατήστε εδώ και εδώ.