Το εργοστάσιο της ABB στο Luedenscheid της Γερμανίας, έχει γίνει το πρώτο ουδέτερο εργοστάσιο παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως, προσφέροντας ένα μοντέλο για μελλοντικά έργα, καθώς σκοπεύει να μειώσει κατά 40% τις εκπομπές ρύπων μέχρι το 2020, σε σύγκριση με το 2013, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία.
Η εταιρεία, εγκατέστησε ηλιακό σύστημα που μπορεί να τροφοδοτήσει 3.360 νοικοκυριά στο εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει ηλεκτρικό εξοπλισμό υπό τη γερμανική θυγατρική της Busch-Jaeger.
Η ηλιακή ενέργεια παρέχει το 100% των αναγκών του εργοστασίου σε ηλιόλουστες ημέρες, ενώ η πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο δημόσιο δίκτυο για την κατανάλωση της περιοχής.